Met de mond vol tanden

De buitendeur stond op een kier. Ik duwde hem verder open en drukte tegelijkertijd op een witte bel die duidelijk zichtbaar ontelbare vingerafdrukken bevatte. Dit gold als teken voor de tandarts dat de volgende cliënt gearriveerd was. Niemand aanwezig in de kleine wachtkamer. Acht stoelen, vier aan elke kant, stonden afwachtend op een rij. Tussen […]